EVALUATION OF THE SEASONAL DYNAMICS OF HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF WATER BODIES OF KHANTY-MANSIYSK DISTRICT

DOI

10.24411/1816-1863-2019-11036

Section

Environmental Safety Construction and Town Economy

Title

EVALUATION OF THE SEASONAL DYNAMICS OF HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF WATER BODIES OF KHANTY-MANSIYSK DISTRICT

Сontributors
 1. M. I. Kurilenko, Graduate Student at the Institute of Natural and TechnicalSciences of Surgut state University, environmental engineer (ecologist), open joint stock company “SurgutNIPIneft”,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Surgut,
 2. T. I. Khоmenushko, Graduate student at the Institute of Natural and Technical Sciences of Surgut state University, Head of Laboratory at the limited liability company “Center of scientific-researchand industrial works” (LLC “CNIP”), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Kogalym,
 3. S. N. Rusak, Dr. of Sc. (Biol.), Associate Professor, Professor at the Institute of Natural and Technical Sciences of Surgut state University, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Surgut
Abstract

The main indicators of the salt composition of the water bodies of the Khanty-Mansiysk region in the dynamics of the seasons of the year are examined. The relevance of the study is caused by the fact that water objects of the region are of great importance in fishery management, which entails the need for constant monitoring. Carrying out various works on such reservoirs has a negative impact on the ecology of aquatic organisms and leads to a decrease in the natural productivity of water bodies. An assessment of the state of watercourses in the licensed area of the Middle Ob River oil field was carried out. It is shown that the natural background of the content of individual indicators of salt composition exceeds the normative values of MPCspp (total iron, manganese) many times over, while the presence of other ingredients has a very low threshold for their content (chlorides, nitrates, sulfates).

Keywords

salt composition, seasonal dynamics, monitoring of watercourses, oil field, pollution of water bodies.

References
 1. Yefimova M. V., Strikh N. I., Kurbanov V. SH. Vozdeystviye neftegazovogo kompleksa na ekosistemy Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga. — Yugry [Impact of the oil and gas complex on the ecosys¬tems of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug — Ugra] // Nauchnyi Zhurnal [Scientific Journal]. — 2011. — № 3. — P. 110—114 [in Russian].
 2. Soromotin A. V. Ekologicheskiye problemy neftedobychi v Khanty-Mansiyskom avtonomnom okruge [Ecological problems of oil production in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug] // Problemy regionalnoy ekologii [Problems of Regional Ecology]. — 2006. — № 3. — P. 24—30. [in Russian].
 3. Salbu B., Lind O. C., Skipperud L. Radionuclide speciation and its relevance in environmental impact assessments // Journal of Environmental Radioactivity. — 2002. — V. 74. — Issues 1—3. — P. 233—242.3.
 4. Bondareva L. G., Kalyakina O. P., Bolsunovskiy A. YA. Izucheniye vliyaniya guminovoy kisloty na prot- sessy pogloshcheniya-vydeleniya v sisteme donnyye otlozheniya-voda r. Yenisey metodami dvukhkolon- ochnoy khromatografii i gamma-spektrofotometrii [Study of the effect of humic acid on the processes of absorption and excretion in the system of bottom sediments-water p. Yenisei methods of two-column chromatography and gamma-spectrophotometry] // Zhurnal analiticheskoy khimii. — 2006. — V. 61, — № 4. — P. 388—392. [in Russian].
 5. Goncharov A. V., Zaslavskaya M. B., Isayev V. A. i dr. Tipy kislorodnogo rezhima rek basseyna Obi [Types of the Oxygen Regime of the Ob River Basin] // Geografiya i prirodnyye resursy. — 2013. — № 3. — S. 69—76. [in Russian].
 6. Ob utverzhdenii normativov kachestva vody vodnykh obyektov rybokhozyaystvennogo znacheniya, v tom chisle normativov predelno dopustimykh kontsentratsiy vrednykh veshchestv v vodakh vodnykh obyektov rybokhozyaystvennogo znacheniya [On approval of water quality standards for water bodies of fisheries value, including standards for maximum permissible concentrations of harmful substances in waters of water bodies of fisheries value] // Rezhim dostupa: http://docs.cntd.ru/document/420389120 (Data obrash- cheniya: 08.10.2017).
 7. Shornikova Ye. A. Integralnaya otsenka sostoyaniya ekosistem vodotokov po gidrokhimicheskim poka- zatelyam (na primere Srednego Priobya) [Integral assessment of the status of watercourse ecosystems by hydrochemical indicators (using the example of the Middle Ob region)] // Geografiya i prirodnyye resursy [Geography and natural resources]. — 2009. — № 1. — P. 38—45.
 8. Rusak S. N., Kurilenko M. I., Khomenushko T. I., Kuropatkina M. I. Sezonnaya dinamika nakopleniya nefteproduktov v poverkhnostnykh vodoyemakh Khanty-Mansiyskogo rayona [Seasonal dynamics of ac¬cumulation of petroleum products in surface water bodies of the Khanty-Mansiysk region] // Slozhnost. Razum. Postneklassika [Complexity. Mind. Post-neklassika]. — 2017. — № 4. — P. 51—58.