ECOLOGICAL AND GEOCHEMICAL ASSESSMENT OF POLLUTION WITH HEAVY METALS AND ARSENIC OF THE SOILS OF THE CITIES OF THE VLADIMIR REGION WITH DIFFERENT SPECIFICITY OF INDUSTRIAL PRODUCTION

DOI

10.24411/1816-1863-2019-11043

Section

Environmental Safety Construction and Town Economy

Title

ECOLOGICAL AND GEOCHEMICAL ASSESSMENT OF POLLUTION WITH HEAVY METALS AND ARSENIC OF THE SOILS OF THE CITIES OF THE VLADIMIR REGION WITH DIFFERENT SPECIFICITY OF INDUSTRIAL PRODUCTION

Сontributors
 1. C. M. Chesnokova, Ph. D. (Chem. Sc.), Associate Professor, Professor at the Vladimir State University named after A. G and N. G Stoletovs, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 2. O. V. Savelyev, Ph. D. (Biol. Sc.), Associate Professor at the Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletovs, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Abstract

The article presents the results of determining the gross concentrations of heavy metals and arsenic by the X-ray fluorescence method in the soils of cities of the Vladimir region with various industry specifics, the limits of fluctuations in the content of these elements, their average concentrations in soils, the excess of average concentrations over the territory of cities (%), accumulation rates in soils soil pollution indices. It is shown that in the territories of cities zones of polyelement geochemical anomalies are formed. The maximum level of soil contamination with heavy metals and arsenic was established for the soils of the cities of Kolchugino and Vladimir, where non-ferrous metallurgy, metalworking, machine-building and instrument-making enterprises are concentrated. In the studied cities, the concentration of lead in almost the entire territory exceeds the background by 1—5 times. The maximum level of soil contamination with lead and arsenic was found in the cities of Vladimir, Sudogda, Yuryev-Polsky, which is associated with the long-term impact of road transport. The high gross content of toxic elements in the soils of the cities of Kolchugino and Vladimir testifies to the potential environmental distress in these municipalities and requires management decisions on the organization of a comprehensive assessment of the state of the environment in them and remediation of the technogenic geochemical anomalies.

Keywords

urban soils, heavy metals and arsenic, pollution level, accumulation index, soil pollution index.

References
 1. Barmin A. N., Svincov A. V. Sovremennye problemy gorodskih pochv. [Modern problems of urban soil] // Geologiya, geografiya, globalnaya ekologiya. — 2007. — № 2. — P. 26—29. [in Russian].
 2. Vodyanickij Yu. N. Tyazhelye metally i metalloidy v pochvakh. [Heavy metals and metalloids in soils]. — M.: Pochvennyj institut im. V. V. Dokuchaeva RASHN. 2008. — 164 p. [in Russian].
 3. Kabata-Pendias A. Pendias H. Trace elements in soils and plants. Boca-Raton; London; New-York; Washington: CRC Press. 2001. — 403 p.
 4. Galiulin R. V., Galiulina R. A. Fermentativnaya indikatciya zagryazneniya pochv tyazhelymi metallami [Enzymatic indication of soil contamination with heavy metals] // Agrohimiya. — 2006. — № 11. — P. 84—95 [in Russian].
 5. Boev V. M., Bystryh V. V., Gorlov A. V., Karpov A. I., Kudrin V. I. Urbanizirovannaya sreda obitaniya i zdorove cheloveka. [Urban habitat and human health]. — Orenburg: Dimur, 2004. — 240 p. [in Russian].
 6. Ilchenko I. N., Vyalkov A. I., Syrcova A. A. i dr. O sozdanii rannej diagnostiki i profilaktiki izmeneniya zdorovya detej, obuslovlennykh vozdejstviem tyazhelykh metallov [On the establishment of early diagno¬sis and prevention of changes in childrens health caused by exposure to heavy metals] // Gigiena i san- itariya. — 2007. — № 6. — P. 70—74. [in Russian].
 7. GOST 17.4.4.02—84. Okhrana prirody. Pochvy. Metody otbora i podgotovki prob dlya khimicheskogo, bakteriologicheskogo, gelmintologicheskogo analiza [Protection of Nature. Soils. Methods of sampling and sample preparation for chemical, bacteriological, helminthological analysis]. — M.: Standartinform.
 8. 2008. — 8 p. [in Russian].
 9. Voroncov A. M. Obobshchennye pokazateli sostoyaniya v sisteme indeksov kachestva prirodnykh sred. [Generalized indicators of the state in the system of environmental quality indices] // Ekologicheskaya khimiya. — 2004. — № 14 (1). — P. 1—10. [in Russian].
 10. Otchet o rezultatakh ekologo-geohimicheskikh issledovanij antropogennogo zagryazneniya pochv (m-b 1:50000 — 1:25000) i donnykh osadkov (m-b 1:200000), vypolnennykh partiej № 1/90 vo Vladimirskoj oblasti za 1990—91 g. (v 2-h tomah). Otv. Ispolnitel A. N. Prilepskij. [Report on the results of ecological and geochemical studies of anthropogenic pollution of soils (scale 1: 50,000 — 1: 25,000) and bottom sed¬iments (scale 1: 200,000) performed by the party No. 1/90 in the Vladimir region for 1990—91 (in the 2nd). Executive officer A. N. Prilepskij]. — Vladimir. Iyun 1991. — V. 2. — P. 25—50. [in Russian].
 11. Vrednye himicheskie veshchestva. Neorganicheskie soedineniya elementov I—IV grupp: Sprav. izd. / Pod red. V. A. Filova i dr. [Harmful chemicals. Inorganic compounds of elements of groups I—IV: Reference edition / Edited V. A. Filova i dr.]. L.: Himiya. 1988. — 512 p. [in Russian].
 12. Evgenev I. E., Karimov B. B. Avtomobilnye dorogi v okruzhayushchej srede. [Highways in the environment]. — M.: Transdornauka. 1997. — 285 p. [in Russian].
 13. Bruks R. R. Khimiya okruzhayushchej sredy. [Environmental chemistry]. — M.: Mir. 1982. P. 371—413. [in Russian].
 14. Sokolov S. M. O klassifikacii zoly uglej razlichnykh mestorozhdenij v zavisimosti ot khimicheskogo sostava. [On the classification of coal ashes of various deposits depending on the chemical composition] // Gi- giena i sanitariya. — 1986. — № 9. — P. 17—22. [in Russian].
 15. Berinya Dz. Zh. i dr. Zagryaznenie prirodnoj sredy vybrosami avtotransporta [Environmental pollution by motor vehicle emissions]. — Riga, 1980. — P. 16—27 (in Russian)