ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE CONDITION OF ATMOSPHERIC AIR OF CITIES OF THE ROSTOV REGION

DOI

10.24411/1816-1863-2018-14043

Section

Environmental Safety Construction and Town Economy

Title

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE CONDITION OF ATMOSPHERIC AIR OF CITIES OF THE ROSTOV REGION

Сontributors
 1. L. P. Mileshko, Dr. of Sc. (Technical), Associate Professor, Professor at the Engineering and Technology Academy of the Southern Federal University (ITA SFU), Taganrog, Russia, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 2. V. A. Milashich, 2-nd year Student of the Engineering and Technological Academy of the Southern Federal University, Taganrog, Russia, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Abstract

The results of the analysis of the quality of atmospheric air of cities according to the Ecological Bulletin of the Don for 2012—2017. The principles and rules of the General theory of environmental safety ac-cording to The author-compiler L. P. Mileshko are considered to be the basis of the methodology of environmental safety in the regions. It is known that according to the literature, the priority air pollutants in a number of cities of the Rostov region include suspended solids, carbon monoxide, nitrogen oxides, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, formaldehyde, phenol, lead, hydrocarbons and others. It is noted that the dynamics of changes in the state of atmospheric air in industrial cities is important for the timely adoption of effective management decisions at all levels. The assessment of the degree of environmental safety of cities is given: Tsimlyansk — high, Shakhty — low, Taganrog — low, Azov — medium, Rostov- on-Don — low, Volgodonsk — medium, Novocherkassk — low.

Keywords

ecological safety, ecological safety of the city, air pollution index.

References
 1. Tyurina T. A., Astvacaturov A. E., Basilaia M. A. Fenomenologicheskie aspekty ehkologicheskoj bezop Perm university [Phenomenological Aspects of Environmental] // Vestnik permskogo universiteta [Herald University Perm]. — 2015. — № 3. — P. 57—63. [in Russian]
 2. Zabalueva A. I., Mileshko L. P., Popova O. V. Obespechenie globalnoj ehkologicheskoj bezopasnosti kak uslovie ustojchivogo razvitiya biosfery [Ensuring Global Environmental Security as a Condition for the Sustainable Development of the Biosphere] // Tekhnologii tekhnosfernoj bezopasnosti [Technosphere Safety Technologies]. — 2015. — № 5 (63). — P. 289—291. (in Russian) http: // academygps.ru/ttb.
 3. Mileshko L. P., Skachkova E. S. Vvedenie v teoriyu i metodologiyu obespecheniya ehkologicheskoj be¬zopasnosti regionov [Introduction to the Theory and Methodology of Ensuring the Ecological Safety of Regions] // Tekhnologii tekhnosfernoj bezopasnosti [Technosphere Safety Technologies]. — 2016. — № 1 (65). — P. 289—291 [in Russian]. http://academygps.ru/ttb.
 4. Mileshko L. P. Modernizaciya obshchej teorii obespecheniya ehkologicheskoj bezopasnosti [Moderniza¬tion of the General Theory of Environmental Safety] // Upravlenie ehkonomicheskimi sistemami [Man¬agement of economic systems]. — 2018. — № 6 (112). — P. 32. [in Russian]
 5. Doncova T. V., Shklyar M. A., Nikolenko D. A. O vozmozhnosti ispolzovaniya balansovogo metoda dlya svodnyh raschetov rasseivaniya vybrosov v atmosferu [About the Possibility of Using the Balance Method for Summary Calculations of the Dispersion of Emissions into the Atmosphere] // Inzhenernyj Vestnik Dona [Engineering Herald Don]. — 2015. — № 1-1 (33). — P. 29. [in Russian]
 6. Ganicheva L. Z. Analiz sostoyaniya atmosfernogo vozduha v promyshlennyh gorodah Rostovskoj oblasti [Analysis of the state of atmospheric air in industrial cities of the Rostov region] // Inzhenernyj Vestnik Dona [Engineering Herald Don]. — 2013. — № 2 (25). — P. 126. [in Russian]
 7. Grebenshchikova A. A., Kurenkov A. G. O sostoyanii okruzhayushchej sredy i prirodnyh resursov Ros- tovskoj oblasti v 2012 godu [On the State of the Environment and Natural Resources of the Rostov Region in 2012] // Ehkologicheskij Vestnik Dona [Ecological Herald of the Don]. — 2013. — P. 374. [in Russian]
 8. Vasilenko V. N., Urban G. A., Kurenkova A. G., Tolcheeva S. V., Pokul S. Yu. O sostoyanii okruzhay¬ushchej sredy i prirodnyh resursov Rostovskoj oblasti v 2013 godu [On the State of the Environment and Natural Resources of the Rostov Region in 2013] // Ehkologicheskij Vestnik Dona [Ecological Herald of the Don]. — 2014. — P. 377. [in Russian]
 9. Vasilenko V. N., Urban G. A., Kurenkov A. G., Tolcheeva S. V., Pokul S. Yu. O sostoyanii okruzhay¬ushchej sredy i prirodnyh resursov Rostovskoj oblasti v 2014 godu» [On the State of the Environment and Natural Resources of the Rostov Region in 2014] // Ehkologicheskij Vestnik Dona [Ecological Herald of the Don]. — 2015. — P. 379. [in Russian]
 10. Vasilenko V. N., Urban G. A., Kurenkov A. G., Tolcheeva S. V., Pokul S. Yu. O sostoyanii okruzhay¬ushchej sredy i prirodnyh resursov Rostovskoj oblasti v 2015 godu [On the State of the Environment and Natural Resources of the Rostov Region in 2015] // Ehkologicheskij Vestnik Dona [Ecological Herald of the Don]. — 2016. — P. 368. [in Russian]
 11. Goncharov V. G., Urban G. A. O sostoyanii okruzhayushchej sredy i prirodnyh resursov Rostovskoj ob¬lasti v 2016 godu [On the State of the Environment and natural Resources of the Rostov Region in 2016] // Ehkologicheskij vestnik Dona [Ecological Herald of the Don]. — 2017. — P. 368. [in Russian]
 12. Goncharov V. G., Fishkin M. V. O sostoyanii okruzhayushchej sredy i prirodnyh resursov Rostovskoj oblasti v 2017 godu [On the State of the Environment and Natural Resources of the Rostov Region in 2017] // Ehkologicheskij vestnik Dona [Ecological Herald of the Don]. — 2018. — P. 367. [in Russian]
 13. Merinova Yu. Yu., Hovanskij A. D. Kompleksnaya ehkologicheskaya ocenka gorodskih okrugov Ros- tovskoj oblasti [Comprehensive Environmental Assessment of Urban Districts of the Rostov Region] // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Severo-Kavkazskij region. Seriya: Estestvennye nauki [Proceedings of Higher Educational Institutions. North Caucasus Region. Series: Natural Sciences]. — 2016. — № 4 (192). — P. 92—97 [in Russian]. https://elibrary.ru/item.asp?id=28090762.
 14. Mileshko L. P., Mihajlova E. L. Znachenie monitoringa v upravlenii ehkonomicheskimi sistemami [The Value of Monitoring in the Management of Economic Systems] // Upravlenie ehkonomicheskimi sis- temami: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal [Management of Economic Systems: Electronic Scientific Jour¬nal]/ — 2018. — № 5 (111). — P. 39 [in Russian]. https://elibrary.ru/item.asp?id=34996737