CULTURAL LANDSCAPES OF THE PENZA REGION IN THE PERIOD FROM THE XVII TO THE MIDDLE OF THE XIX CENTURY

DOI

10.24411/1816-1863-2018-14081

Section

Urban Planning and Rural Planning

Title

CULTURAL LANDSCAPES OF THE PENZA REGION IN THE PERIOD FROM THE XVII TO THE MIDDLE OF THE XIX CENTURY

Сontributors
 1. S. N. Artemova, Ph. D. (Geog. Sc.), Associate Professor at the Penza State University (PSU), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 2. D.S. Ikonnikov, Ph. D. (Histor. Sc.), Head of Laboratory at the Penza State University (PSU), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Abstract

Cultural landscapes of the region are formed as a result of the imposition of their anthropogenic modifications at the previous stages of economic development. The purpose of this work is to conduct a historical and geoecological analysis of the process of economic development of the territory of the Penza region in the period from the XVII to the middle of the XIX century and reveal the features of the formation of cultural landscapes. The methodological basis of the research is the theory of cultural landscape and the theory of geo-ecological analysis of the processes of economic development of landscapes. Historical and geoecological analysis of this stage of economic development was carried out by comparative analysis of spatial and temporal information about nature, population and its economic activity at this stage and its imposition on the modern landscape map of the Penza region. The analysis of historical, paleogeographic and archival cartographic data makes it possible to single out the period under study as the stage of the beginning of the large-focal economic development of the territory of the Penza Region. The formation of cultural landscapes is significantly influenced by the construction of the borderline and Russian immigrants. The transformation of natural landscapes occurs on the one hand, in connection with the construction and operation of defensive lines, on the other hand, in connection with human activities. Landscapes to the north of the zasechny traits have undergone the greatest transformation. There was a significant reduction in forests due to the development of construction, agriculture, potash production in the region and deforestation for the needs of shipbuilding in Russia.

Keywords

process of economic development, historical and geographical analysis, cultural landscapes, the Penza region, Upper Doucet and Primokshanye, defensive features, arable farming, Russian migrants

References
 1. Kalutskov V. N., Ivanova A. A., Davydova Yu. A. et al. Kultumii landshaft Russkogo Severn: Pinezhye, Pomore [Cultural landscape of the Russian North: Pinezhye, Pomerania] //Cultural Landscape Seminar (Seminar “Cultural Landscape” First Theme. issue report). Moscow, 1998. — 136 p. [in Russian]
 2. Yamashkin A. A. Geoekologicheskii analiz protsessa khozyaistvennogo osvoeniya ladshaftov Mordovii [Geoecological analysis of the process of economic development of the landscapes of Mordovia]. — Saransk: Publishing house of Mordovian University, 2001. — 232 p. [in Russian]
 3. Yamashkin A. A. Prirodnoe i istoricheskoe nasledie kulturnogo landshafta Mordovii [Natural and historical heritage of the cultural landscape of Mordovia] / monograph. (monograph). Saransk: 2008. — 164 p. [in Russian]
 4. Ikonnikov D. S., Artemova S. N., Prikazchikova O. Ph., Zhogova M. L. Osobennosti formirovaniya kulturnykh landshaftov Penzenskoy oblasti na rannikh etapakh [Features of the formation of cultural landscapes of the Penza region in the early stages] // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Yestestvenniye nauki. Penza. — 2017. — № 4 (20). — P. 116—129. [in Russian]
 5. Artemova S. N., Ikonnikov D. S., Lomov S. P. Obshchaya kharakteristika razvitiya i dinamiki landshaftov Verkhnego Posurya i Primokshanya v golotsene [General characteristics of the development and dynamics of the landscapes of the Upper Posure and Primocshane area in the Holocene] // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Yestestvennyye nauki. Penza. — 2017. — № 3 (19). — P. 91—106. [in Russian]
 6. Lebedev V. I. Legenda ili bil: Po sledam zasechnikh storozhei [Legend or true story: In the footsteps of zasechny watchmen]. 2nd ed. Penza: HUMNITS, 2006. — 124 p. [in Russian]
 7. Myasnikov G. V. Gorod-krepost Penza [Fortress city Penza] / 2nd ed., Pererab. and add. — Saratov: Privolzh. Book Publ. Penz. Separated., 1989. — 232 p. [in Russian]
 8. Chekalin F. F. Saratovskoe Povolzhe s drevneishikh vremen do kontsa XVII veka [Saratov Volga region from ancient times to the end of the XVII century]. Saratov, 1892. — 80 p. [in Russian]
 9. Krotkov A. A. Narovchat i ego okrectnosty v istoriko-arkheologicheskom otnoshenii (Posvetshaetsya Narovchatovskomu kruzhku kraevedeniya): K 145-letiyu so dnya rozhdeniya [Narovchat and its environs in historical and archeological respect (Dedicated to the Narovchat circle of local history): On the 145th anniversary of his birth]. Penza, 2011. — 74 p. [in Russian]
 10. Novenko E. Yu. Izmeneniya rastitelnosti i klimata Tsentralnoi i Vostochnoi Evropi v pozdnem pleistotsene i golotsene v mezhlednikovie I perekhodnie etapi klimaticheskikh makrotsiklov [Vegetation and climate changes in Central and Eastern Europe in the Late Pleistocene and Holocene during the interglacial and transitional stages of climatic macro-cycles. Moscow: GEOS, 2016. — 228 p.
 11. Voenno-statisticheskoe obozrenie Rossiiskoi imperii [Military statistical review of the Russian Empire]. St. Petersburg: 1852. — T. V. [in Russian]
 12. Shtukenberg I. F. Opisanie Penzenskoi gubernii. Statisaticheskie trudi I. F. Stukenberga [Description of the Penza province. Statistical works of I. F. Stukenberg. St. Petersburg, 1957. [in Russian]
 13. Yamashkin A. A., Artemova S. N., Novikova L. A., Leonova N. A., Alekseyeva N. S. Landshaftnaya karta i prostranstvennyye zakonomernosti prirodnoy differentsiatsii Penzenskoy oblasti [Landscape map and spatial patterns of natural differentiation of the Penza region] // Problems of Regional Ecology. — 2011. — № 1. — P. 49—57. [in Russian]
 14. Ikonnikov D. S. Ocherki istorii khoziasyv Verkhnego Posuria i Primokshania XI—XIV vekov: Arkheologicheskoe issledovanie. [Essays on the history of the economy of the Upper Doucer and the Sinks of the XI—XIV c. Archaeological research]: Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. — 2011. — 187 p. [in Russian